Merkez Ofis 

2 Nolu Beşirli Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. Derya Apt.No: 170/5

 Ortahisar/TRABZON

Tel:       +90 (462) 888 55 55/56

Faks :   +90 (462) 888 55 57

E-mail:  info@sigortaborsam.com